Tjänster

 • Fastighetsservice och underhåll
 • Kontorstäd
 • Trappstädning
 • Flyttstäd
 • Hemstäd
 • Byggstäd
 • Fönsterputs
 • Storstäd
 • Diskhantering
 • Lokalvård
 • Fastighetsskötsel (trädgårdtjänser, snöskottning )
 • Jourverksamhet